Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2021 - predbežné údaje

Agregované údaje za členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2021 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv a obchodnej produkcii k 31.12.2021 - údaje od členov SLASPO.

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2021 - údaje od členov SLASPO a NBS.

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2021 za členov SLASPO - údaje od členov SLASPO a NBS.