4. štvrťrok 2021 - predbežné údaje

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2021 – predbežné údaje

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2021 -predbežné údaje

Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2021 - predbežné údaje