Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2020 - predbežné údaje

Agregované údaje za členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO v2

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv, obchodnej produkcii, počtoch zamestnancov a sprostredkovateľov k 31.12..2020 - údaje od členov SLASPO

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO  a NBS

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO a NBS v.4.xlsx