Rok 2019

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu 4. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu)