Poistenie výrazne pomohlo aj v Prešove

05. marec 2020

Poistenie výrazne pomohlo aj v Prešove

Po troch mesiacoch od výbuchu poisťovne sumarizujú škody

Tlačová správa SLASPO

 

Poisťovne vyplatili za škody spôsobené výbuchom plynu v bytovom dome v Prešove už 3,6 milióna eur.

Tri mesiace po tragickej udalosti poisťovne rátajú poistné plnenia vyplatené za vzniknuté škody.

Poškodeným z bytovky na Mukačevskej ulici 7 a v okolí poisťovne doteraz vyplatili cca 3,6 milióna eur, z čoho viac ako 900 tisíc eur bolo vyplatených už do Vianoc, teda v priebehu troch týždňov od nešťastia. Pracovníci poisťovní v tomto čase aj z vlastnej iniciatívy kontaktovali jednotlivých poškodených, vyplácali zálohy, v okolitých bytovkách pomáhali organizovať výmenu poškodených okien, vykonávali svoju prácu často nad rámec pracovného času. Riešili spolu viac ako 200 nahlásených poistných udalostí. Nároky poškodených, ktorí mali uzavreté poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti, poisťovne vybavovali v zrýchlenom režime. Tri dni po udalosti SLASPO zverejnila sumarizované postupy a odporúčania pre čo najrýchlejšie vybavenie nárokov z poistenia spolu s kontaktami na poisťovateľov. Samotní pracovníci poisťovní z individuálnych zbierok a z prostriedkov nadácií poisťovní poslali na účet mesta zriadený pre účel odškodnenia ľudí postihnutých touto tragédiou spolu 67 tisíc eur.

Úsilie likvidátorov jednotlivých poisťovní a všetkých zainteresovaných pracovníkov, ústretový prístup a rady ako postupovať, ocenila aj primátorka mesta Prešov, pani Andrea Turčanová. Slovenská asociácia poisťovní so zadosťučinením prijala jej poďakovanie za spoluprácu a promptnú komunikáciu pri riešení poistných udalostí, ktoré vznikli ako následok výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove v decembri uplynulého roku. Citujeme z listu: „Ďakujem Vám za plnohodnotnú spoluprácu, za všetky praktické rady pre poškodených, ktoré sme zverejnili na aktuálne dostupných informačných kanáloch mesta Prešov a tiež za odporúčania, ktoré sú v tejto situácii pre poškodených veľmi smerodajné a užitočné­. Verím, že aj vďaka Vašej pomoci a pomoci jednotlivých poisťovní na území Slovenska sa občanom riešenie poistných udalostí v značnej miere zjednoduší a uľahčí.“

Predpokladaná suma všetkých poistných plnení z tejto udalosti dosahuje takmer 4,7 mil. eur.

Poistná udalosť v Prešove znova po čase otvorila otázku zmyslu poistenia bytov a domov, dôležitosti správne nastavenej poistnej sumy a rizík, ktoré majetok ohrozujú a opätovne potvrdila význam poistenia pre ochranu majetku občanov. Celková škoda spôsobená výbuchom bola nepomerne vyššia, poisťovne však mohli pomôcť iba poisteným.  

 

Tlačová správa na stiahnutie

 

Archív aktualít