Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2019

Údaje k 30.6.2019 z dát z NBS zo dňa 21.8.2019 (VUP (BIL) 1-04 ) a z 3.9.2019 (výkazy Solvency II)

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 30.6.2019

vup_1_sum_20190630_POIST_SUM_ver1_VY.xlsx

SE.02.01  Súvaha

SE_02_01_17_sum_20190630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S_05_01_02_sum_20190630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S_12_01_02_sum_20190630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia

S_17_01_02_sum_20190630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx