Rok 2018

Detailné údaje o technickom poistnom za členské poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2018 sú zostavené z výkazov VUP (BIL) 1-04 k 31.12.2018 zaslaných NBS 2.7.2019 a z dát členov SLASPO.

Príloha č. 3 - Technické poistné - detail 4Q2018.xlsx