Rok 2019

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvrťrok 2019

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne iného členského štátu) k 31.12.2019.Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2019


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2019


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 1. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2019