Rok 2019

Zoznam článkov


2. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2019


1. štvrťrok 2019
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2019