Rok 2017

Detailné údaje o technickom poistnom za členské poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2017

Detailné údaje o technickom poistnom za členské poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu sú zostavené z výkazov VUP (BIL) 1-04 k 31.12.2017 zaslaných NBS 26.4.2019 a z dát členov SLASPO.

Podľa vyjadrení zástupcov spoločností BASLER Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, údaje za tieto spoločnosti ešte nie sú auditované a môžu sa zmeniť.

Podľa vyjadrenia NBS  je potrebné aj agregované údaje zatiaľ chápať ako predbežné z dôvodu neukončeného auditu niektorých pobočiek poisťovní z iného členského štátu .

Príloha č. 3 - Technické poistné - detail 4Q2017.xlsx