Rok 2017

Detailné údaje o technickom poistnom za členské poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2017

Detailné údaje o technickom poistnom za členské poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu sú zostavené z výkazov VUP (BIL) 1-04 k 31.12.2017 zaslaných NBS 26.4.2019 a z dát členov SLASPO.

Príloha č. 3 - Technické poistné - detail 4Q2017.xlsx