Rok 2018

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvťrok 2018
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2018.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2018
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovní iných členských štátov) k 30.9.2018


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2018
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2018


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 1. štvrťrok 2018
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2018