4. štvrťrok 2017 - predbežné údaje

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017  (dáta z 13.6.2018) za všetky poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu

vup_1_sum_20171231_POI_ZAI_POB_SUM_ver1_VY.xlsx