4. štvrťrok 2017 - predbežné údaje

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2017 - predbežné neauditované údaje (dáta z 23.3.2018 - VUP (BIL) 1-04 a z 12.3.2018 - výkazy Solvency II)

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky

vup_1_sum_20171231_POIST_SUM_ver1_VY.xlsx

SE.02.01  Súvaha

SE_02_01_17_sum_20171231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S_05_01_02_sum_20171231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S_12_01_02_sum_20171231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia

S_17_01_02_sum_20171231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx