Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2017

Výkazy sú z podkladov NBS z 8.9.2017

SE.02.01  Súvaha

SE_02_01_17_sum_20170630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S_05_01_02_sum_20170630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S_12_01_02_sum_20170630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia

S_17_01_02_sum_20170630_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky

 vup_1_sum_20170630_POIST_SUM_ver1_VY.xlsx