4. štvrťrok 2016 - definitívne údaje

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016  (dáta z 14.7.2017) za všetky poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu

vup_1_sum_20161231_POI_ZAI_POB_SUM_ver1_VY.xlsx