Rok 2017

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2017.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2017.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2017


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 1. štvrťrok 2017
 Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2017.