Rok 2017

Zoznam článkov


4. štvrťrok 2017 - definitívne údaje
Agregované výkazy k 31.12.2017 za poisťovne so sídlom v SR, ktoré boli dodané NBS 14.-20.6.2018 . Ročné výkazy Solvency II by mali byť definitívne, výkaz VUP (BIL) 1-04 nebol oficiálne potvrdený ako definitívny (môže byť ešte zmenený).


4. štvrťrok 2017 - predbežné údaje

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2017.3. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2017.


2. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2017


1. štvrťrok 2017
 Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2017.