Rok 2017


4. štvrťrok 2017 - predbežné údaje

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2017.3. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2017.


2. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2017


1. štvrťrok 2017
 Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2017.