Rok 2017


2. štvrťrok 2017
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2017


1. štvrťrok 2017
 Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2017.