Rok 2016

Zoznam článkov


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvrťrok 2016
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) z koncoročných reportov Solvency II za rok 2016 a z výkazu VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.


Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 1. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.