Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu


4. štvrťrok 2016 - predbežné údaje