Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku


4. štvrťrok - predbežné údaje

Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.
Výkazy Solvency II boli spracované 19.5.2017, výkaz vybraných údajov z UZ bol spracovaný 6.6.2017.


 3. štvrťrok 2016


2. štvrťrok 2016


1. štvrťrok 2016