Rok 2016

Detailné údaje o technickom poistnom  sú zostavené z dát zaslaných NBS 14.7.2017 (z výkazu  VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky) a z dát zaslaných členmi SLASPO.

Príloha č. 3 - Technické poistné - detail 4Q2016 z dát 14.7.2017.xlsx