Návrh zákona o poisťovníctve - 8 % odvod z neživotného poistenia - bol schválený

24. november 2016

Schválené znenie novely zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve

Novela zákona o poisťovníctve, zavádzajúca 8 % odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia, bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky 22. novembra 2016. Zákon ešte musí podpísať prezident SR.

Poslanci Národnej rady SR schválením pozmeňovacieho návrhu zo spoločnej správy výborov NR SR odstránili retroaktivitu pôvodného návrhu zákona. 8 % odvod sa tak po novom bude vzťahovať na poistné zmluvy neživotného poistenia uzavreté od účinnosti zákona, t. j. po 1. januári 2017. Odvod poisťovne prvýkrát odvedú za zmluvy uzavreté od 1. januára 2017 do novembra 2017, a to do konca kalendárneho roka 2017.

Zákon nešpecifikuje účel použitia odvodu. Finančné prostriedky získané z odvodu budú príjmom štátneho rozpočtu.

 

Archív aktualít