Namiesto jedného dvojnásobného odvodu majú poisťovne dva

22. september 2016

Nové odvodové povinnosti ohrozia poisťovne a oberú poistených

Napriek odbornej argumentácii SLASPO a všetkých zainteresovaných v legislatívnom procese, vláda na svojom rokovaní 21. septembra 2016 schválila zavedenie 8 % odvodu na neživotné poistenie, pričom návrh bol pozmenený tak, že výnos odvodu sa stáva príjmom štátneho rozpočtu a nedefinuje sa jeho účel. Rovnako bolo schválené aj zdvojnásobenie osobitného odvodu z regulovaných odvetví, pričom jeho sadzba sa bude postupne znižovať na súčasnú úroveň až do roku 2020/2021.

Zvýšený odvod zo zisku ─ v prípade osobitného odvodu z regulovaných odvetví od začiatku pripomíname, že poisťovníctvo nepatrí medzi klasické regulované odvetvia, pretože nemá na Slovensku monopol a nemá ani regulované ceny. Poisťovne síce podnikajú na základe licencie, ale podľa osobitného zákona o poisťovníctve č. 39/2015. Tento zákon vyžaduje, aby poisťovňa stanovila cenu tak, aby bola schopná splniť svoje záväzky. Štát teda v žiadnom prípade nemôže do výšky poistného vstupovať – a na poisťovne sa ani nevzťahuje ustanovenie zákona o osobitnom odvode z regulovaných odvetví, ktoré  zakazuje  zvýšenie cien z dôvodu platby odvodu. V čase prípravy pôvodného zákona bolo zákonodarcom deklarované jeho obmedzené trvanie a účelovosť. Odvod sa však stáva trvalým a navyše sa jeho výška zdvojnásobuje.

Nový odvod  z tržieb vo výške 8 %, zavádzaný novelou zákona o poisťovníctve, je vlastne daňou z poistného, ktorá zaťaží  klientov do budúcnosti. Je aj obrovským momentálnym zásahom do hospodárenia poisťovní, pretože poistné zmluvy sú obvykle dlhodobé, takže odvod z už existujúcich poistení má neprípustne retroaktívny charakter. Poisťovne totiž majú odviesť  tento odvod, ktorý však nemajú zakalkulovaný v poistnom, už od budúceho roku ─ z poistného zo všetkých dobrovoľných neživotných poistení.

Doteraz takýto odvod existoval iba z PZP (povinného zmluvného poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel), kde má štát podľa medzinárodných zmlúv povinnosť ochraňovať poškodených pri dopravných nehodách. Z tohto titulu štát prikazuje každému motoristovi sa poistiť a de facto ho núti zaplatiť v poistnom tento odvod, ktorého výnos slúži hasičom a záchranným zložkám pri dopravných nehodách. Poisťovne majú tento odvod zakalkulovaný v poistnom.

Logické by preto bolo, keby sa odvod (ak už štát trvá na tom, aby poistení takúto „daň“ platili) zavádzal postupne a pre nové zmluvy. Nespravodlivé však je, že poistenia, z ktorých sa vyrubuje, sú dobrovoľné, a preto je takýto odvod diskriminačný voči poisteným, ktorí cez odvod majú zaplatiť „daň“ v prospech nepoistených.

Navyše, tento vládou odobrený odvod odporuje pravidlám férového zdaňovania,  pretože nemá podobu riadnej dane a kamufluje sa ním fakt, že vláda chce jednoducho získať od ľudí peniaze cez nepriame dane (odvody), aby nemusela priznať, že platia oveľa viac daní, ako sa oficiálne vykazuje.

Oba odvody znamenajú pre poisťovne mimoriadne veľkú záťaž, ktorú nemôžu v plnom finančnom zdraví prežiť. Zdôraznila to aj NBS vo svojich pripomienkach v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Je zarážajúce, že Ministerstvo financií SR, ktoré je regulátorom v oblasti poisťovníctva, mohlo vôbec predložiť návrh na takéto dva výnimočne tvrdé odvody súčasne pre jeden sektor a vláda ho schválila. Povedie to k oslabeniu poisťovní na Slovensku, drsnému znižovaniu nákladov a analogicky aj k zníženiu počtu zamestnancov. Niektoré poisťovne možno aj opustia náš trh a budú naďalej  predávať poistenia na Slovensku ako pobočky alebo na základe práva voľného poskytovania služieb ─ zo zahraničia, na základe tzv. európskeho pasu.

Schválené odvody určite ovplyvnia ceny a poisťovne sa s tým budú musieť vysporiadať čo najrýchlejšie. Tá poisťovňa, ktorá by to neurobila, by sa  časom vystavila problémom so solventnosťou.

 

Dokument na stiahnutie - Namiesto jedného odvodu dva.pdf

Predošlé stanoviská SLASPO - Archív aktualít.

Archív aktualít