Agregované údaje Insurance Europe

Údaje zverejnené na stránkach európskej federácie poisťovní a zaisťovní Insurance Europe môžete nájsť tu.