Ukazovatele - údaje Insurance Europe

Premiums

Claims

Investments

Industry information

Country data

Údaje zverejnené na stránkach európskej federácie poisťovní a zaisťovní Insurance Europe môžete nájsť tu.