Ukazovatele - údaje NBS

Vývoj agregovaného hospodárskeho výsledku

Vývoj agregovaných technických rezerv

Vývoj agregovanej solventnosti

Agregované údaje za životné poistenie

Agregované údaje za neživotné poistenie

Agregované údaje o poistných udalostiach v neživotnom poistení

Maximálna výška technickej úrokovej miery - historický prehľad

Predikcia úmrtnosti na Slovensku

 

Údaje zverejnené na stránkach Národnej Banky Slovenska. Možete ich nájsť tu.