Odborná spôsobilosť

Od apríla 2021 sa môžete prihlásiť na odborné skúšky ONLINE formou!