Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Tomášikova 48 
832 68  Bratislava

telefón: 02/4862 9300
fax: 02/4862 7040
htpp://www.pslsp.sk
e-mail:

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ: Kurt Ebner

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group získala licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti v oblasti životného poistenia v decembri roku 2002. Od jesene 2008 je členom dvoch silných medzinárodných skupín Vienna Insurance Group a Erste Bank Group. Akcionármi poisťovne sú rakúsky poisťovateľ Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, druhá najväčšia poisťovňa na Slovensku KOOPERATIVA, a. s. Vienna Insurance Group a najväčšia komerčná banka na Slovensku Slovenská sporiteľňa, a. s.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 2003. Je špecialistom na bankopoisťovnícto, pričom ako svoj hlavný distribučný kanál využíva pobočkovú sieť Slovenskej sporiteľne. Predaj sa realizuje prostredníctvom bankových poradcov, ktorí poznajú svojich klientov a vedia im poskytnúť komplexné finančné služby na jednom mieste.