KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

tel.: 02/57 29 91 98, 57 29 93 33
fax: 02/57 29 92 39
bezplatná infolinka: 0800 - 120 000
http://www.kooperativa.sk
e-mail:

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ: Ing. Vladimír Bakeš

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku.

Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala KOMUNÁLNU poisťovňu, a. s. Vienna Insurance Group. Do skupiny sa zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka v súčasnosti občanom, fyzickým a právnickým osobám vyše 60 produktov životného a neživotného poistenia. Všetky ponúkané produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu.