D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Apollo BC II, Blok D
Prievozská 4C
821 09 Bratislava

tel.: 02/322 25 322
fax: 02/55 57 30 22

http://www.das.sk
e-mail:

Vedúca pobočky: Dana Štorová


D.A.S. vo svete

D.A.S. je európskou jednotkou v ochrane práv. Už od svojho založenia v roku 1928 symbolizuje službu a pomoc svojim klientom. V súčasnej dobe D.A.S. pôsobí v takmer 20 krajinách po celom svete. S kvalifikovanými pracovníkmi a rozvinutou sieťou právnych zástupcov v Európe pomáha svojim klientom a poskytuje im komplexný právny servis aj v zahraničí. Klienti D.A.S. tak nemusia vynaložiť ďalšie finančné prostriedky, aby hájili svoje práva a právny záujmy. D.A.S. je špecialista na právnu ochranu v ERGO Insurance Group, jednej z najväčších poisťovacích skupín pôsobiacich v Nemecku a Európe.

D.A.S. na Slovensku

17.12.1997 bola založená D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. so sídlom v Bratislave, prvá a jediná špecializovaná poisťovňa právnej ochrany na Slovensku, ktorá priniesla na slovenský poistný trh nový produkt – poistenie právnej ochrany. V roku 2013 sa uskutočnilo cezhraničné zlúčenie D.A.S. poisťovne právnej ochrany, a. s., Slovensko a  D.A.S. Rechtsschutz, AG, Rakúsko. Spoločnosť začala na Slovensku podnikať pod novým menom: D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu.