Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s.

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

telefón: 02/58 24 00 11
fax: 02/ 58 24 00 19
www.cardif.sk
e-mail:

Predseda predstavenstva: Zdeněk Jaroš

Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., sa stala riadnym členom Slovenskej asociácie poisťovní od 1. 10. 2006. Licenciu  na poskytovanie životného a neživotného poistenia dostala vo februári roku 2000 ako prvá špecializovaná bankopoisťovňa.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s. je stopercentnou dcérskou spoločnosťou francúzskej poisťovacej skupiny Cardif SA France, ktorú vlastní globálna svetová finančná skupina s ústredím vo Francúzsku BNP Paribas. Špecializuje sa na poistenie rizík fyzických osôb (smrť, invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania), ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť splácať prijaté finančné záväzky. Svoje produkty ponúka spoločne s finančnými produktmi svojich partnerov, ktorými sú významné banky, leasingové spoločnosti a spoločnosti zaoberajúce sa splátkovým predajom.